CRJA主催『COLLEGE DJ CLUB』5月も開催!2022/5/12(木) 18:00〜23:00

@ライブハウス秘密

charge¥300 (1drink order)


Guest DJ

toy(Unformula)

shima


DJ

yanatatsu

Rintaro

Shin(Inwavethings)

Mizuki


18:00〜18:25 Rintaro

18:25〜18:50 yanatatsu

18:50〜19:15 Shin

19:15〜19:40 Mizuki

19:40〜20:05 toy

20:05〜20:30 Rintaro

20:30〜20:55 Mizuki

20:55〜21:20 shima

21:20〜21:45 Shin

21:45〜22:10 toy

22:10〜22:35 shima

22:35〜23:00 yanatatsu